Det forventer danske ufo-interesserede af den kommende høring i The House Oversight Committee


Datoen er sat, og vidnerne er indkaldt. Men hvad forventer danske ufo-interesserede egentlig, at der kommer ud af høringen i The House Oversight Committee. Det spurgte jeg jer om for et par uger siden, samtidig med at jeg stillede samme spørgsmål til medlemmerne af Dansk UFO Gruppe og SUFOIs debatforum på Facebook. Her er resultatet.

Af Benny Christen Grandahl

For et par uger siden gav Janus mig plads til, at jeg kunne spørge jer om, hvilket udfald I forventede af den kommende ufohøring i The House Oversight Committee.

Helt præcist spurgte jeg om:

Hvor tror du, vi er, når The House Oversight Committee har gennemført sin høring, og efterforsket David Gruschs udsagn?

Hertil svarede I således:

  • 22 % forventede, at vi ville vide, at David Grusch talte sandt.
  • 1,7 % svarede, at vi ville vide, at hans påstande ikke var rigtige.
  • 76,3 % svarede, at vi ikke ville være blevet klogere på noget som helst.

Altså forventer mere end ¾, at høringen ikke vil give os noget som konkret svar på, hvorvidt der er noget om David Grusch påstande eller ej.

Et andet interessant resultat af undersøgelsen er, at den også viser, at det kun er et meget lille fåtal af de danske ufo-interesserede, som mener, at Grusch’s påstande ikke er sande.

Hvad kan vi forvente os af den kommende høring?

Høringen afholdes onsdag d. 26. juli kl. 16 dansk tid, og afholdes af underudvalget for national sikkerhed, grænser og udenrigsanliggender under ledelse af Tim Burchett og Anna Paulina Luna.

Vidnerne, der vil tale ved høringen, er 

  • David Grush, en tidligere efterretningsofficer, som de fleste af os jo nok har hørt om nu.
  • Kommandør David Fraver, den tidligere flådekommandør, som filmede den berømte TicTac-video.
  • Ryan Graves, tidligere flådepilot og uap-observatør, som i dag leder Americans for Safe Aerospace.

Valget af de to kendte piloter kan virke overraskende – og for nogen måske ligefrem skuffende. Tim Burchett og Anna Paulina Luna har da også været ude og fortælle, at de ikke fik godkendt alle de vidner, de havde håbet på. Kun de her tre slap igennem nåleøjet.

Derfor er der muligvis ændret på strategien for høringen. Lige nu virker det i hvert fald til, at fokus for denne høring i høj grad bliver at italesætte og komme med konkrete eksempler på, hvordan stærke kræfter i det amerikanske forsvar og den amerikanske administration forsøger at forhindre informationer om ufo-observationer og mørklagte forskningsprojekter i at komme til offentlighedens kendskab. 

Det fremgår af pressemødet om høringen, som du kan se her:

Hvad høringen så kan medføre, og hvordan den vil blive modtaget af politikere, militærfolk og ufo-interesserede, vil tiden vise. Men mon ikke Frederik får lov til at lave en særudgave af Flyvende Tallerken, som samler op på det hele.Indtil da kan du eventuelt følge udviklingen på UFO-magasinet, hvor jeg har lavet en særlig sektion om udviklingen i sagen.